Skolors utökade ansvar vid mobbning

13 min

Flera skolor har den senaste tiden fått betala skadestånd till mobbade elever. En dom i hovrätten lyfter tydligt fram skolans ansvar att utreda och stoppa mobbningen.
Reportage av Daniel Breece.
Samtal mellan Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund och Lars Arrhenius, Barn och elevombudet.