Utfrågning av Centerns partiledarkandidater

5:13 min

På söndagen inleddes utfrågningarna av Centerpartiets partiledarkandidater. I Göteborg samlades medlemmar för att ta pulsen på de tre tronpretendenterna: Ministern Anna-Karin Hatt, favoriten Annie Lööf och outsidern Anders W Jonsson. Reportage av Karin Fallenius.