Advokat Henning Sjöström död

4:48 min

Advokaten Henning Sjöström avlidit efter att ha varit sjuk en längre tid. Henning Sjöström blev en den förste stjärnadvokaten och deltog i en rad uppmärksammade rättsfall under sitt långa liv som advokat. Samtal med advokat Claes Borgström.