Det råder stor brist på organ

13 min

I Sverige diskuteras nu hur man ska få fram fler organ till organdonationer. Jill Jingbrant ställdes inför frågan om organdonation då hennes son Felix råkade ut för en trafikolycka. Reportage av Madeleine Blidberg. Det finns flera idéer om hur man ska få fram fler organ. Hör Daniel Brattgård, sjukhuspräst och medlem i Statens Medicinskt etiska råd, samt Stellan Welin, professor vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.