Svenskfödda barn läser svenska som andra språk

5:43 min

Många elever som har invandrade föräldrar men själva är födda i Sverige tvingas ändå läsa ämnet "svenska som andraspråk" i skolan. En förälder som är kritisk till detta är Myriam Gomez Lattes, som menar att skolan särskiljer elever. Reportage av Karin Fallenius.

Samtal med Lena Fridlund, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.