Förtryck och Sharialagar i indonesiska Aceh

5:21 min

Indonesiska provinsen Aceh skakas av en serie mystiska mord och överfall. Det väcker farhågor om fredsprocessen i Aceh, där fred slöts 2005 mellan separatistgerillan GAM och regeringen i Jakarta. Detta efter nästan 30 års blodigt inbördeskrig. I dag är många i Aceh besvikna över utvecklingen. Reportage av Sveriges Radios Asien-korrespondent Nils Horner.