Censuren lättas upp i Burma

5:34 min

I Burma har snabba politiska reformer under det senaste året fört med sig lättnader i den tidigare strikta censuren. Det gynnar inte minst musiker, som nu kan framföra låtar om ämnen som tidigare var tabu. Reportage av Nils Horner.