P1-MORGON TORSDAG 21 FEBRUARI

Pensionsåldern föreslås höjas

8:47 min

Rätten att arbeta kan komma att utökas med två år, från dagens 67 till 69 års ålder. Samtidigt skulle den nedre gränsen för när man kan börja ta ut statlig ålderspension även den höjas med två år från 61 år till 63 år. Det föreslår pensionåldersutredningen som lägger fram förslaget i april erfar Dagens Nyheter. Debatt mellan Ola Pettersson, chefsekonom på LO och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på akademikerorganisationen SACO.