Nätvaro

4:30 min

Hat och hot på nätet är en fråga som fått stor uppmärksamhet på sistone. I dag lanseras Sveriges första nätsajt dit människor som utsatts för hot eller kränkningar på nätet kan vända sig för att få hjälp med att polisanmäla eller driva skadeståndskrav rättsligt. Nätvaro heter sajten och det är den ideella Diskrimineringsbyrån i Uppsala som står bakom den. Lina Gidlund är verksamhetschef på Diskrimineringsbyrån.