P1-MORGON ONSDAG 13 NOVEMBER

Filippinerna i spillror efter "Haiyan"

12 min

I Filippinerna fortsätter det hårda arbetet med att återuppbygga och rädda det som räddas kan efter tyfonen Haiyan. Fortfarande är kommunikationen bruten med flera drabbade städer och därför är uppgifterna om antal skadade och döda fortfarande knapphändiga. Vår Asienkorrespondent Nils Horner rapporterar direkt från Tacloban, den stad som drabbats värst och Christian Di Schiena, biträdande enhetschef enheten för insatser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hör också Gloria Saoy som har sina föräldrar i det drabbade området.