P1-MORGON TORSDAG 14 NOVEMBER

Enorma hjälpbehov i Filippinerna

6:47 min

Det är fortfarande svårt att överblicka förörödelsen i spåren efter den tropiska tyfon som drog fram över Filippinerna i fredags men hjälporganisationernas arbete att ta sig fram till mer isolerade byar fortsätter. Samtal med Olle Castell på organisationen Plan Sverige som befinner sig på ön Panay. På plats i den svårt drabbade staden Tacloban finns vår asienkorrespondent Nils Horner. Vilka förutsättningar har Filippinerna att hantera katastrofen? Samtal med Victoria Svensson Tordenborn, palmecentrets handläggare för Filippinerna.

Olle Castell på organisationen Plan Sverige, finns på ön Panay, där typhonen förstört de flesta byggnader men vattnet inte gjort lika stor skada som på andra håll.  Hans uppgift är att tillsammans med EU:s katastrofkommission definiera de humanitära behoven och han expert på barns behov samt hälsa och mödravård. Samtal med  Olle Castell direkt från Panay kl 6:39
Längre österut på Filippinerna i staden Tacloban har 1744 personer hittats döda och siffran väntas stiga - men inte lika mycket som man först befarade.
På plats i Tacloban finns vår asienkorrespondent Nils Horner. Kl 7:39
Vilka förutsättningar har Filippinerna att hantera katastrofen? Samtal med Victoria Svensson Tordenborn, palmecentrets handläggare för Filippinerna och nyss hemkommen från Manila. kl 7:39