Rekordvarmt i Australien

10 min

Det råder extremvärme i Australien och temperaturerna har hela veckan legat och pendlat runt 40 grader. Under torsdagen var det hela 44 grader varmt i delar av Australien. HUr är det att leva i den hettan? Samtal med Andrew Gillard på besök i Melbourne och Carrie Söderberg, journalist på ABC i Australien.