Många afghanska tolkar utan skydd

12 min

Försvarets information om vad som ska hända med de tolkar som arbetat för Sverige i Afghanistan har varit missvisande. Ekot kan idag berätta om ett tidigare hemligstämplat dokument där Försvarsmakten frånsäger sig allt ansvar för de tolkar som har lämnat sin tjänst i försvaret. Det här går på tvärs mot det officiella budskapet att Försvarsmakten tar ansvar för tolkarnas skydd och säkerhet. I december förra året meddelade Försvarsmakten att man noggrant och systematiskt utreder om det finns en hotbild mot dom afghanska tolkarna. Man sa ingenting om att det endast gäller tolkar i aktiv tjänst. 

Hör reportage av Fernando Arias och Ci Holmgren. Hör också samtal med Callis Amid, Afghanistanveteran och Pär Dahlbom, överstelöjtnant vid insatsstaben i Försvarshögkvarteret.