Männen dominerar i ryttar-VM

7:25 min

I ryttar-VM som pågår för fullt i franska Caen så har nu hoppningen inletts. Maria Gretzer, Radiosportens expertkommentator, medverkar direkt från VM. Trots att omkring 85 procent av de aktiva inom ridsport i Sverige är tjejer och kvinnor är många av elitryttarna män. I det nuvarande svenska hopplandslaget är Malin Baryard-Johnsson enda kvinnan av sju ryttare. Vad kan den sneda könsfördelningen bero på? Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, medverkar också.