P1-MORGON TORSDAG 4 SEPTEMBER

Hur bra fungerar det fria skolvalet egentligen?

12 min

En av de stora valfrågorna är skolan. Något som verkligen präglat den svenska skolan de senaste åren är det fria skolvalet, det vill säga att man själv får välja vilken grundskola man vill gå i. Men frågan är om det fria skolvalet bidrar till att öka segregeringen, eller om det ger en möjlighet för den som bor i mindre bemedlade områden att göra en klassresa. Reportage av Karin Wirenhed, därefter debatt mellan utbildningsminister Jan Björklund (FP) och Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca.