Grundskolelever som slutar att gå till skolan

6:46 min

Enligt den senaste mätningen var 600 elever frånvarande i en termin eller längre och regeringen ska nu tillsätta en utredning som ska se vad det är som brister inom skolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin säger att frånvaron det för den enskilde eleven kan bli till ett stort handikapp och att detta få ses som ett stort misslyckande för skolan. Hör Malin Gren Landell, barnpsykolog på Barn- och Ungdomspsykoatrin i Linköping, som ska bli regeringens utredare.