Debatt: Så ska EU lösa flyktingkrisen

10 min

EU:s ordförande Jean Claude Juncker ska idag ett tal där han lägger fram förslag och planer för EU:s framtid. Ett av ämnena är den pågående flyktingsituationen. Det är redan bekräftat att EU-kommissionen kommer att föreslå ett gemensamt kvotsystem på 120 000 flyktingar, utöver de 40 000 som kommissionen föreslog i våras. Många undrar om det kommer att räcka med tanke på alla de människor på flykt i Turkiet och Afrika som väntar på att få komma in i Europa. Hör Malin Björk, europaparlamentariker (V) och Anna Maria Corazza Bildt, ledamot i Europaparlamentet (M) om vad EU bör göra för att hjälpa de människor som flyr.