Kraftig minskning av marina djur sedan 70-talet

4:52 min

På 40 år har antalet marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk halverats. Det visar en ny rapport som Världsnaturfonden släpper idag. Att fiskarna i havet blir färre gör att vissa fiskbestånd riskerar att utrotas helt. Rapporten bygger på ett stort dataunderlag där trendutvecklingen för 1 200 arter har studerats.
Hör Joakim Hjelm, chef för havsfiskelabratoriet på Statens lantbruksuniversitet.