Hur löser man krisen på akuten?

11 min

Det är kris inom akutsjukvården runt om i landet. I Stockholmsområdet har personalbrist på Karolinska universitetssjukhuset lett till att man måste stänga vårdplatser. När det är ont om vårdplatser blir det en propp på akuten, med köer och patienter som ligger på fel avdelning. I Skåne stängde man akuten i Lund för ambulanser nattetid i somras. Det rapporterar SvD. Hur påverkar krisen patienterna, personalen och finns det någon enkel lösning på problemet? Hör Ann-Charlotte Jansson som är sjuksköterska och vårdplatskoordinator på Karolinska och dessutom fackligt engagerad. Hör även Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och som deltar i en utredning om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, på uppdrag av regeringen. Medverkar gör även Dag Larsson, socialdemokratisk ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation som ska samordna landstingspolitikerna i Sverige.