Synen på flyktingar påverkas av terrorn

5:30 min

Längs flykitngrutten över Grekland och Balkan sätter terrorhotet spår, både bland de som bor där och bland flyktingarna. Bland flyktingarna märks en oro för hur Parisattentaten ska påverka dem och längs flyktvägen genom Europa växer misstänksamheten. Reportage av vår korrespondent Johanna Melén.