Framtidens elbilsljud

8:12 min

Från och med juli 2019 måste alla nya elfordon ge ifrån sig ett varnande ljud när de körs i hastigheter upp till 20 kilometer i timmen, enligt en EU-förordning.

En fråga som forskare i Piteå nu ställer sig är vad det kommer innebära i praktiken för hur det kommer kunna låta på våra gator om några år.

Svaren söker forskarna hos allmänheten, myndigheter och fordonsindustrin. Boverket, Transportstyrelsen, Scania, Volvo och Nevs är också involverade i forskningsprojektet.

Om ett par månader ska de första fokusgrupperna få utvärdera olika tänkbara framtida elbilsljud som nu formas i ljudlabbet i Piteå. Och i slutet på året ska en första prototyp rulla på vägarna någonstans i landet, säger Anna Sirkka.

EU-reglerna om ljud på tysta fordon som inte gäller el cyklar, har kritiserats av synskadades riksförbund eftersom det även efter att kravet införts kommer vara möjligt att stänga av varnings ljudet med en knapp för den som kör. Och även om fordonsindustrin ska hålla sig inom samma ramar gällande exempelvis tonhöjdsförändring när de nu ska forma sina elbilsljud, så är ett framtida scenario att trafiken kan komma att upplevas som rörig om några år.

–Ja, det skulle kunna bli som mobiltelefonerna och deras signaler. Det är ett tänkbart scenario att det blir en väldigt rörig ljudmiljö, siar Anna Sirkka.