Samtal och stöd hjälper vid utmattningssyndrom visar studie

11 min

Hur ska den växande gruppen sjukskrivna snabbare kunna komma tillbaka i arbete? Kanske är svaret det som kallas rehabiliteringskoordinator, det vill säga en person som kan ge patienten både samtalsstöd och praktisk hjälp att samordna vården.

En pågående studie i Stockholmslandstinget visar positiva resultat. Vår reporter Anna-Karin Sivberg har träffat högstadieläraren Sara Nordquist som blev sjukskriven för utmattning men nu jobbar heltid efter att ha fått hjälp av en rehabiliteringskoordinator. Hör henne berätta om vägen tillbaka. Hör även Anna Östbom, expert på sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor utifrån ett vårdgivarperspektiv, vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.