P1-MORGON ONSDAG 7 SEPTEMBER

SKL: Uppmärksamma barn med särskild begåvning

5:44 min

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, vill nu att man ska hitta och uppmärksamma de här barnen redan i förskolan.

Bakgrunden är att forskning har visat att barn med en särskild intellektuell begåvning inom ett eller flera områden paradoxalt nog ofta får problem i skolan, eftersom risken är stor att skolan upplevs som tråkig och meningslös.

SKL kom för två år sedan ut med en handlingsplan kring hur man i skolan kan jobba för att identifiera och ge rätt stöd till barn med särskild begåvning - och nu vill man från SKL alltså också få med förskolan i detta.

Hör ett reportage av Joel Wendle, reportaget börjar i Ängsjögårdens förskola i Rydboholm utanför Borås.