Betalt för att utbilda sig till bra föräldrar

9:04 min

Att visa uppmärksamhet och prata med sitt lilla barn gör att barnet kommer att få det lättare i skolan och resten av livet, visar forskning. Därför utbildar man föräldrar i tyska staden Herford, strax söder om Hannover. De som deltar i föräldraubildning får dessutom en bonus på 5000 kronor, på så vis når man fler familjer.

I en lägenhet sitter nio mammor med barn i ålder ett till tre år på golvet och leker lekar. Barnen lyfts upp mot taket eller sitter i mammornas knän och klappar händer och sjunger.

-Vi sitter i en ring och gör olika lekar. Därigenom förbättras barnens språk och deras inlärningsförmåga liksom det sociala och känslomässiga samspelet mellan moder och barn, berättar Meike Dirrulat, en av de två ledarna. 

Det är "Mamma-barn-kafé", en av ett femtiotal kurser och träffar varje vecka som alla föräldrar erbjuds gratis i Herford. Forskning visar att ju mer man pratar med barnen, desto bättre utvecklas deras språkförmåga och kunskapsinhämtning liksom senare anpassning in i samhället.

Därför har staden ett utbrett arbete i "Många Chanser"-programmet för att säkerställa att alla barn tidigt i åldern får det som de behöver: kärlek, omsorg, språk och stimulering. Arbetet startades för åtta år sedan av en privat stiftelse, som dessutom står för 80% av kostnaderna.

- Det är viktigt att höja föräldrarnas kunskaper att ta hand om sina barn på rätt sätt, och därför vill vi komma in så tidigt som möjligt, preventivt, så att inga problem alls ens behöver uppstå senare, säger doktor Hans-Ulrich Höhl som leder Carina-stiftelsens arbete i Herford. 

Så redan några veckor efter ett barns födelse får föräldrarna ett välkomstbrev från stadens borgmästare och besked att de ska få besök.

- Vi går dit, ringer på och har med oss en stor pärm med information, säger Sabine Kürten som är en av de fyra i stiftelsen som besöker de nyföddas föräldrar. Hon bläddrar i pärmen som pryds av en bild av en liten söt bäbis.

- Våra besök är oftast trevliga samtal om barnet, men vi brukar även kolla in om det finns problem, om familjen behöver extra stöd och så. Sedan informerar vi om alla våra kurser, säger Sabine Kürten.

Mammorna på "Mamma-barn-kaféet" sitter vid bordet och äter frukost, barnen leker runtomkring. Mammorna pratar rent allmänt om barnuppfostran eller något som hänt. Ett barn uppmuntras att räkna lite på tyska: Fyra, fem säger han.

Undersökningar i Tyskland visar att föräldrar med hög utbildning pratar med och uppmärksammar sina barn mycket mer än föräldrar med låg utbildning och från vissa invandrargrupper. Det gör att barnen får en ojämlik start senare i skolan.

- Språklig utveckling är viktigt för den senare skolgången. När barnen börjar på dagis, oftast i tre-årsåldern här i Tyskland, ser vi att det finns stora skillnader. Barn till föräldrar med låg utbildning eller invandrarbakgrund har svårare att tillgodogöra sig utbildningen, lär sig sämre och klyftan bara ökar med åren. Att stödja föräldrarna tidigt att kommunicera med barnen, är viktigt och utvecklande, även känslomässigt, säger professor Yvonne Anders, barnpedagogisk forskare vid Fria Universitetet i Berlin, och fortsätter:

- Vi har sett att program som "Många chanser" eller liknande, som börjar tidigt i ett barns liv, ger bättre ordförråd och mer harmoni mellan föräldrar och barn, säger Yvonne Anders, forskaren. 

Två tredjedelar av föräldrarna i Herford deltar i "Många chanser"-programmet. Nu finns likande föräldrakurser runt om i Tyskland men det som verkligen är unikt i Herford är bonusen på 500 euro, ungefär 5000 kronor, som betalas ut till alla föräldrar oavsett inkomst. Då måste de genomgå ett utbildningsprogram och skriva in barnet till dagis senast vid tre år.

De för bonusen obligatoriska kurserna omfattar bland annat hur barn ska uppfostras på ett positivt, stärkande sätt, eller hur viktigt det är att föräldrar intresserar sig för barnen och kommunicerar med dem.

- Bonusen är framgångsrik då den får de som behöver kurserna mest, att delta. Men i början var den kritiserad. Många ifrågasatte varför föräldrar ska belönas för något som borde vara självklart, säger Hans-Ulrich Höhl.

De senaste åren har det varit stort fokus på skolresultat. PISA-mätningarna har visat på fallande prestationer för Sverige under lång tid även om det senaste resultatet visade på en vändning. Ändå har inte betydelsen av tidiga insatser för att stödja föräldrarna uppmärksammats tillräckligt, menar Kjerstin Andersson Bruck, lektor vid Örebro Universitet.

- Föräldrars utbildningsnivå det är en av de här faktorerna som ju väldigt tydligt avgör vilken typ av ekonomisk förutsättning man har i livet som barn och att faktiskt involvera föräldrar men också då att skapa möjligheter och inte bara ställa krav på föräldrarna att de ska bidra till barnens skolgång utan faktiskt skapa möjligheter för dem att bli resurser.

- Det är helt klart så att tidiga insatser är väl värda investerade pengar men sen är det ju så att om forskningen inte riktigt kan visa att det finns de här effekterna i slutet, att man sen får mindre elever som inte klarar övergången till gymnasiet och så här, då kan det bli svårt politiskt att driva en sån investering, säger Anders Trumberg, forskare i utbildningsfrågor, också han vid Örebro Universitet.

- Alla utgifter kritiseras, menar doktor Höhl.

- Fast staden Herford betalar ju bara 20% av projektet, det är väl en bra affär för dem? undrar jag.

- Det är det säkert, fast politiskt är det så här i Tyskland, att om ett parti tycker att något är bra så blir de andra automatiskt emot detta. Det är inte fakta som råder, det är psykologi, säger Hans-Ulrich Höhl vid Carinastiftelsen. 

I den sena eftermiddagen lyser lamporna genom fönstren på sportsalen på Oberingskolan i Herford. Inne springer barn i fyra-årsåldern och hoppar trampolin och tas emot av sina föräldrar. Andra barn går koncentrerat på långbänkar, uppsatta en halvmeter ovan golvet. De ska mötas och ta sig förbi varandra utan att trilla ned.

- Det är bra för koncentrationen. Barnen måste planera, hur ska jag sätta fötterna, vad händer om jag ramlar ned och sånt, berättar Omar Aref, en av ledarna för barnjympan.

Projektet heter "Sport for kids" och alla föräldrar i Herford erbjuds gratis medlemskap för sina barn i en sportförening. Även här visar forskning på positiva effekter på språkförmåga och senare förbättrade skolresultat för de barn som deltagit.

- Här måste barnen anpassa sig till andra. De lär sig att de inte kan få allt de vill, de måste ibland vänta. Barn behöver dessa erfarenheter, det är mycket viktigt, säger Omar Aref.

- Med vår son Jakob gick vi en kurs i "Många chanser"-programmet och det gav oss goda erfarenheter och stöd, berättar Heike Harding, en av föräldrarna i sportsalen.