Självvald psykvård på prov

6:54 min

Patienter med psykossjukdomar ska själva få välja om de vill bli inlagda för psykiatrisk vård eller inte.

Ekot har under morgonen berättat att det just nu testas en ny metod i Sverige där patienterna avgör när de behöver vård. En studie kopplad till metoden visar att antalet vårddagar för inblandade patienter har halverats och antalet dagar i tvångsvård minskat med två tredjedelar.

Hör Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa.