Det vill Sverige uppnå på klimatmötet i Katowice

4:40 min
  • Nu pågår det ödesmättade klimatmötet COP24 i polska Katowice.
  • Miljöministern kommer att representera Sverige under det inledande toppmötet dit ländernas högsta företrädare är inbjudna. 
  • Hör miljöminister Karolina Skog (MP).