Ökat myndighetsfokus mot sjöfylleri

7:21 min
  • Förra sommaren gick två lastfartyg på grund inom några veckor på två olika platser, utanför Loftahammar och Helsingborg.
  • Vid båda olyckorna hade de ansvariga befälen druckit alkohol och hade över tillåten promillehalt.
  • Efter olyckorna väcktes frågan om hur säkerheten med sjöfarten kunde bli bättre och sedan dess har flera myndigheter och intressenter jobbat med frågan och bland annat har man sett en vinst i att se över hela arbetsmiljön.