Flera skogsbränder rasar runtom i Sverige

  • Flera bränder pågår fortfarande. Alla bränder är inte under kontroll.
  • Brandrisken är fortsatt hög och att situationen bedöms vara allvarlig.
  • Hör Marcus Årskog, pressekreterare på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Hör också Joakim Lindqvist, lantbrukare från Snöarp, som deltagit frivilligt i släckningsarbetet.