Inhyrd vårdpersonal direktupphandlades för drygt 1 miljard kronor i fjol

7:17 min
  • Regionerna köper in hyrläkare och hyrsjuksköterskor genom direktupphandling.
  • Det är inköp utanför de ramavtal där bemanningsbolagen fått konkurrera med pris och kvalitet.
  • Hör Karin Båteson, vice ordförande Läkareförbundet Hör också Maria Åkesson, ordförande i den SKL-grupp som ska få ner användandet av hyrpersonal. Även HR-chef i Region Örebro.