Experten: Svensk narkotikapolitik ovanligt hård

5:14 min
  • Hårdare straff mot narkotikabrott leder inte till mindre brottslighet.
  • Det hävdar en av världens främsta experter på narkotikapolitik Peter Reuter som nyligen tog emot Stockholm Criminology Prize.
  • Vår Washingtonkorrespondent Kajsa Boglind träffade honom för en intervju.

– Man kan verkligen orsaka mycket skada med narkotikapolitik, det är betydligt svårare att göra gott, säger Peter Reuter. I snart fyrtio år har han studerat sambandet mellan narkotika och kriminalitet i hemlandet USA. Narkotikapolitiken där har under samma tid främst präglats av kampanjen War on drugs, med hårda tag från polisen och långa straff i domstolarna för personer som sysslat med narkotika. Detta till tveksam nytta enligt Reuter.

– Det har ingen större effekt, det hindrar inte folk från att få tag i narkotika, men är dyrt och skapar lidande, menar Reuter som tycker att droger bör vara olagliga men att polisen inte ska lägga för mycket kraft på att se till att förbudet efterlevs.

Idag drar en legaliseringsvåg över USA, Kanada och delar av Sydamerika. Hittills har 11 delstater legaliserat marijuana för fritidsbruk och i 33 delstater är det lagligt med medicinsk marijuana. En dramatisk U-sväng jämfört med tidigare.

– Det är nästan lite chockartat att se just USA gå i täten för marijuanalegaliseringen, men lika chockerande att Europa verkar så ointresserat av att haka på, säger Peter Reuter.

Inte ens Holland som länge haft liberala narkotikalagar verkar vilja genomföra någon bred legalisering av drogen.

Men den svenska narkotikapolitiken sticker ut som ovanligt hård, något som Peter Reuter kopplar ihop med starka folkrörelser och den svenska självbilden.

– Svenskar anser att det svenska samhället är väldigt speciellt. Man menar att droger inte är förenligt med de svenska värderingarna och det har bidragit till svenskarnas ovanligt restriktiva syn på narkotika, tror Peter Reuters. Paradoxen är att Sverige samtidigt har fem gånger så många drogrelaterade dödsfall per år jämfört med resten av Europa.

Idag vill många svenska politiker se hårdare straff som svar på problemet med skjutningar i storstädernas förorter, men Peter Reuter är inte säker på att det kommer hjälpa.

– Polisen har en tendens att alltid skylla på droger, problemet med skjutningar i Sverige kan bero på fler andra saker som exempelvis demografiska förändringar och gängen är våldsamma både med och utan narkotikan, enligt Peter Reuters.

Han är extra glad över att få Stockholm Criminology Prize eftersom det blir ett sätt att uppmärksamma forskningen om brott och narkotika. Han menar att narkotikapolitik ofta styrs av känslor och uppfattning om moral när det i stället borde vara vetenskap som ligger till grund.

– I USA har politiken sällan baserats på forskning, politiker har mest använt forskningsrapporter som ammunition för den politik man redan bestämt sig för.

Men idag finns en samsyn bland amerikanska kriminologer som Peter Reuter hoppas att politikerna tar till sig.

– Förebyggande arbete är mer effektivt än långa straff för att få ned brottsligheten kopplat till narkotika, säger Peter Reuter.