Så hjälper du bin på rätt sätt

3:36 min
  • Flera företag och privatpersoner försöker hjälpa bin genom att placera ut bikupor.
  • Det är helt meningslöst, skriver fyra lundaforskare i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.
  • Hur ska man hjälpa bin på bästa sätt? Hör samtal med Maj Rundlöf, forskare vid biologiska institutionen vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln.

P1-morgons programledare Mikael Kulle intervjuar Maj Rundlöf, forskare vid biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Är det meningslöst att ha en bikupa?

– Det är inte meningslöst att ha bikupor om du vill ha honung eller pollinera grödor eller trädgårdsväxter, men vill du gynna biologisk mångfald generellt kan du odla blommor, fruktträd och bär, då deras blommor är helt avgörande för mat och boplatser.

Är det inte bra med bikupor med tanke på bi döden som det talats om den senaste tiden?

– För honungsbina är det ju jätte bra! I Sverige finns nästa 300 arter av bin och dessa är egentligen vilda allihop förutom just honungsbin och de måste ju klara sin försörjning själva.

– Alla bin lever av pollen och nektar och delar på maten. Är det då för många honungsbin i ett område och för lite mat skapas det konkurrens. Detta påverkar de vilda binas förmåga att överleva och fortplanta sig.

– Vi har inget emot biodlingen egentligen.

– Om man som företag vill putsa lite på sin miljöprofil genom att sätta ut en bikupa och därmed gynna biologisk mångfald så tycker vi att det finns betydligt bättre sätt att göra det på.

– Företag kan först ta reda på fakta för att inte slösa resurser och inte göra fel.

– Stöd ängs- och betesmarker, plantera blommor på din mark eller samarbeta med kommunen till exempel om offentlig mark och skötseln av den, säger forskaren Maj Rundlöf, som är en av fyra lundaforskare som idag skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter.