Förberedelsen inför hemresan svårt efter avslag

6:06 min
  • Söker man asyl i Sverige och får nej på sin ansökan om uppehållstillstånd måste man återvända till sitt hemland.
  • Att förbereda sig för att komma tillbaka efter flera år kan förstås vara svårt.
  • På några håll i Sverige har initiativ tagits för att hjälpa återvändare att förbereda sig, men oftast får den här gruppen klara av den saken själv.