Sjösäkerhetsarbetet 25 år efter Estonia

7:30 min
  • Platsen är Östersjön utanför finska Utö där en av våra värsta färjekatastrofer i historien inträffade när Estonia gick under.
  • Ombord på fartyget fanns 989 personer, bara 137 överlevde.
  • En av de som var med då var Patrik Nilsson, i dag ytbärgare på helikopterbasen i Göteborg. 

1994 var Patrik Nilsson 19 år, värnpliktig ytbärgare på försvarets räddningshelikopter i Visby och tillhörde besättningen på den första svenska helikopter som kom fram till platsen där Estonia förliste, två timmar efter att fartyget hade gått under.