Utbildningsboom i Vietnam

6:22 min

  • Just nu samlas ledare från hela världen i New York för att utvärdera hur det gått så här långt med hållbarhetsmålen för världens utveckling som man beslutade om för fyra år sedan.
  • Vi ska nu höra om mål nummer 4, det handlar om att ge "God utbildning för alla".
  • Den vietnamesiska skolan har blivit en av de bättre bland låg och medelinkomstländer i världen. Grundskolan i Vietnam är till och med på väg att bli en av de bästa i Sydostasien.

– Förutom mina åtta timmar i skolan så pluggar jag två timmar hemma varje dag, berättar 15-årige Vu Due Tam.

I Vietnam är den 12-åriga grundskolan gratis, det är inskrivet i grundlagen att alla barn har rätt till utbildning i minst fem år. 98 procent av alla barn börjar i skolan och över 87 procent fortsätter till 12.e klass.

Läskunnigheten i landet är nästan 95 procent och i åldersgruppen 15 till 24 är den över 97 procent, det är väldigt höga siffror för ett medelinkomstland. Utbildning är en drivkraft för ekonomisk utveckling i landet. Utbildning för alla är en central och viktig fråga när det kommer till politiska mål i den socialistiska enpartistaten Vietnam.

Vietnamesiska elever får höga resultat på programmet för internationell studentbedömning (PISA), som utvärderar utbildningssystem över hela världen. 2015 var Vietnam det fattigaste landet som deltog i PISA-undersökningen, vietnamesiska elever rankades då på åttonde plats när det gäller kunskap i vetenskap, 22:a i matematik och 32:a i läskunnighet av 72 länder.

Vietnam överträffade flera av OECD länderna bland annat USA, Frankrike och Storbritannien i både vetenskap och matematik. Landets elever rankades högt i andel studenter som presterar bra trots att de kommer från missgynnade bakgrund.

En förklaring till de bra resultaten kan vara de över en miljon lärare som finns i Vietnam. I landet är respekten för läraren stor. Det finns en speciell nationell helgdag i deras ära och ett vietnamesiskt ordspråk säger - "mat från pappa, kläder från mamma, kunskap från min lärare" – något som markerar läraren som den tredje viktigaste personen i ett barns liv.

– Lärarna är inte bara här för att vi ska lära utan de vill verkligen att vi ska förstå vad vi lär oss och de finns här för oss elever, säger Hoang Minh Anh som är sistaårsstudent på en skola i Hanoi.

– Förutom att lärarna tar ett stort ansvar för eleverna så har det de senaste åren också varit en medveten satsning på att öka lärarnas kompetens i Vietnam, det säger Nguyen Kim Anh som är lärare i Vietnamesiska och litteratur.

– Det har varit en lång utveckling som pågått i många år. Vi har utvecklats som lärare och samtidigt har vi förbättrat utbildningssystemet så att det passar det samhälle vi lever i, säger Nguyen Kim Anh.

– Dessutom är det så att vi lärare ser eleverna som om de är våra egna barn. De är inte bara elever utan vi vill verkligen att barnen ska lära sig för framtiden säger hon.

Hon får medhåll från rektorn Ha Xuan Nham på skolan som säger att utbildning av lärarna är en viktig del i framgången till att eleverna gör bra ifrån sig.

Inför nästa läsår kommer den vietnamesiska skolan genomgå en ny reform. Det handlar om att eleverna inte bara ska lära sig genom teoretiska ämnen utan att det handlar om att självständigt och i grupp kunna hitta lösningar på olika problem och frågeställningar.

Det ser man som en viktig del för att utveckla den vietnamesiska skolan ytterligare och ge eleverna den konkurrenskraft som krävs inte bara på arbetsmarknaden i Vietnam utan även internationellt.

På det vietnamesiska utbildningsministeriet träffar jag Pham Quang Hung som jobbar med internationellt samarbete. Han säger precis som eleverna att läraren har en unik ställning i landet.

– Varje år firas den vietnamesiska helgdagen "Lärarnas dag" och då är det tradition att alla besöker sina gamla lärare och visar dem respekt, säger Hung.

En annan bidragande orsak till att vietnamesiska elever gör så bra ifrån sig i internationella mätningar kan vara att eleverna har en tradition att hjälpa varandra, när det går dåligt för en elev hjälper en duktig elev till att få med de andra till en högre nivå det berättar både lärare och elever.

När den nya utbildningsreformen har genomförts så hoppas de som styr Vietnam att även vietnamesiska universitet ska förbättra sin ranking i världen. Idag finns flera vietnamesiska universitet med på topp 500 listan över asiatiska universitet men man strävar efter att både komma högre på rankingen och få fler universitet på listan.

Att utveckla kvalitén på universitetsutbildningen är något som kommer innebära mer samarbeten med utländska universitet där svenska universitet ses som mycket intressanta samarbetspartners.

– Vi uppmanar våra universitet att hitta samarbetspartners utomlands, säger Pham Quang Hung på utbildningsministeriet.

Med den upphöjda ställning som läraryrket har i Vietnam skulle man kunna tro att de flesta elever vill bli lärare, men vietnamesiska barn skiljer sig inte åt mot sina internationella kompisar. Polis och sångerska det står högt på listan över drömyrken även i Vietnam.