Bellman sjöng om sex, fylla och slagsmål. Sveriges nationalskald tecknas i ny biografi

10 min
  • Carl Michael Bellman var både en stor författare och en stor underhållare och la grunden för den svenska vistraditionen. 
  • Han var omhuldad av kungen Gustav III men dog utblottad.
  • Carina Burman, författare och docent i litteraturvetenskap har skrivit en ny biografi över nationalskalden.