Torsdag 27 juli

med Nathalie Besèr

Krismöte om Mellanöstern
Kriget i Mellanöstern har nu rasat i över två veckor och igår hölls ett internationellt fredsmöte i Rom för att försöka nå en enig ståndpunkt i frågan. Reaktioner kom också på att israeliska bomber dödat fyra FN-observatörer.

Laddat med rovdjur
Rovdjursfrågan är en viktig valfråga i vissa delar av landet -den väcker känslor och är politiskt laddad. Åsikterna för och emot rovdjuren är så starka att det händer att människor som arbetar med frågan får ta emot trakasserier eller rena hotelser.

Jämställd förskola
P1 Morgon har besökt Mjölnarens förskola i Jakobsberg utanför Stockholm där man har jobbat med genusfrågor i snart fyra år, men de är ganska ensamma i sitt arbete.  Förskolepersonal behöver utbildas i genustänkande och fler män behöver lockas till att jobba inom förskolan, säger den delegation för jämställdhet i förskolan som idag på förmiddagen lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen.

Johannesburg, torsdag

Pokerpengar till barnen
Barnens rätt i samhället, BRIS, tar emot pengar av ett nätpokerföretag. Rätt eller fel?

Ommålning av Belfast
De politiska väggmålningarna som fyller gavlarna på husen i Belfasts protestantiska respektive katolska områden har blivit en välkänd del av den nordirländska konflikten. Nu är det meningen att de allra mest militanta och hotfulla målningarna ska bort, de skall målas över med vänligare och mer välkomnande motiv.

Ambassadören svarar 
Efter att israeliska bomber dödat fyra FN-observatörer har Israel fått utstå hårda fördömanden från omvärlden. Vi hör Israels ambassadör redogöra för sin syn på det inträffade.

Mellanösternanalys 
Sveriges Radios mellanösternkorrespondent Christer Fridén kommenterar den senaste händelseutvecklingen.

Producent: Ami Hedenborg
ami.hedenborg@sr.se