Onsdag 4 oktober

med Camilla Kvartoft

Protester mot Nordkorea
Nordkoreas utspel om att provspränga kärnvapen har mött kraftiga reaktioner från olika håll i världen.

Större lönegap
Lönegapet mellan privatanställda tjänstemän och offentliganställda arbetare har ökat från femtusen till tio tusen kronor på tio år.

EU om ny arbetskraft
EU- kommissionen kommer nu med ett förslag om hur man kan komma tillrätta med de illegala flyktingströmmarna från Afrika. Ett förslag är att arbetslösa afrikaner ska få tillfälliga arbetstillstånd.

Fåglar svälter
Hälften av de svenska fågelarterna minskar på grund av brist på mat, och det beror på det moderna skogs- och jordbruket, enligt fågelexperter.

Korrespondentkrönika
Krönikan kommer idag från Turkiet.

Brister i rättvisa
Är man misstänkt för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten så ska man också åtalas och ställas till svars för det. Det är tanken bakom Internationella brottsmålsdomstolen, ICC, som ett hundratal länder anslutit sig till, däribland Sverige, men staters förmåga att verkligen skipa rättvisa brister.

Magnus.Westberg@sr.se