Svenska studenter är bland de äldsta i världen

De svenska studenterna toppar den europeiska åldersligan bland OECD-länderna, enligt en undersökning där åldern för en nybörjarstudent jämförts.  

Åsikterna går isär ifall det är ett problem eller inte.

Reportern: Emma Lundenmark