Våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser

Minst en tredjedel av världens alla kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad. De flesta gångerna sker övergreppen i hemmet och förövaren är en närstående man. Ofta är kvinnorna alltför skamsna och rädda för att anmäla övergreppen, och när de gör det blir de inte tagna på allvar. Ibland försöker hon söka hjälp åt förövaren eller så skyller hon övergreppet på att han själv haft det svårt i livet eller t.o.m. blivit förhäxad och inte är sig själv. Med anledning att det i morgon (lördag) är FNs dag mot våld mot kvinnor har SR International Ioanna Dymenou pratat, bl.a. med Maria Rashidi som fick syra hälld över ansiktet när hon ville skilja sig.