Avloppsvatten måste bli renare

Stockholm Vatten tar hand om och renar avloppsvatten. Varje dygn renas ca 400 000 m³ avloppsvatten. Att rena avloppsvattnet tar ca 24 timmar.

Ett problem är icke miljömärkt tvättmedel. Vi måste bli mer medvetna om våra miljöval, menar Stockholm Vatten i sin kampanj. 

Reportrar: Kenadid Mohamed och Dace Vinklere