Frekvenstest för Västeuropa, Västafrika och Kanarieöarna

På grund av störningar från en annan radiostation tvingas vi lämna frekvensen 11605 kHz för vår sändning klockan 16.45 UTC till västra Europa, Kanarieöarna och Västafrika.

Under några dagar kommer vi att provsända på 11975 kHz.

Om den frekvensen visar sig passa våra syften kommer den att användas permanent.

Vi tar tacksamt emot rapporter från lyssnarna om hörbarheten på 11975 kHz. Skicka gärna ett e-mail till: