Flera svenskar söker sjukvård utomlands

Allt fler svenskar vänder sig till andra länder för att få sjukvård. I år har drygt 900 personer sökt vård utomlands medan Sverige har tagit emot upp till 25 000 patienter från andra EU länder.

Hur fungerar det här med att söka sjukvård i ett annat land? Får man gå före i kön, kan man köpa sig en bra plats?

Ioanna Dymenou har intervjuat Hans Knutsson, handläggare för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.