Internationella aids-dagen

Idag, den 1 december är det den internationella aidsdagen, en dag som sen 1988 arrangerats av Världshälsoorganisationen WHO. 

Drygt 40 miljoner människor i världen lever idag med hiv. I Sverige handlar det om cirka 4.000.  Hittills i år har 311 nya fall i Sverige rapporterat - något färre än förra året.

Jan Olof Morfeldt är läkare och chef på Röda Korsets organisation Noaks Ark som arbetar med hiv-frågor. Enligt
honom är det framför allt bland invandrargrupper från Afrika och östeuropa som hiv ökar.

Reporter: Manuela Persson