Att köpa eller inte köpa sin hyresrätt

Bostadsfrågan är under en omvandlingsprocess som sannolikt kommer att förändra bilden av bostadsmarknaden inom den närmaste framtiden.

Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är ett uppdrag som det borgerliga styret i Stockholms kommun har prioriterat högt.

Reporter: Alberico Lecchini