Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC får Nobels fredspris

USA:s förre vicepresident och klimatkämpen Al Gore, samt FN:s klimatpanel IPCC, får Nobels fredspris 2007, meddelade den norska Nobelkomittén idag.

Den norska Nobelkommitténs ordförande Ole Danbolt Mjös sade att Gore och IPCC fått priset för ”deras insats för att skapa och sprida större kunskap om de av människan skapade klimatförändringarna och för att lägga grunden för de åtgärder som krävs för att motverka dessa förändringar”.


Om Al Gore:

Han var vicepresident i åtta år under Bill Clintons tid i Vita huset 1993-2001.

Han har starkt bidragit till att föra upp klimathotet högt på den internationella politikens dagordning, främst med boken och filmen En obekväm sanning. För den prisades han i fjol med en Oscar för bästa dokumentär. Han har också hållit uppmärksammade föreläsningar över hela världen.

Fredspriset ökar trycket på att FN:s klimatkonferens på Bali den 3-14 december ska ge resultat. Där ska riktlinjer dras fram för nya utsläppsbegränsningar när det så kallade Kyotoavtalet löper ut 2012.

Om FN:s klimatpanel:

FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), inrättades 1988. Ordförande är indiern Rajendra Pachauri.

Panelen består av cirka 2 500 forskare från drygt 150 länder. Flera är svenskar, bland andra Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem vid Chalmers i Göteborg, docent Anders Moberg vid Stockholms universitet och klimatprofessor Erland Källén vid samma lärosäte.

Deras uppgift är att utvärdera orsakerna bakom klimatförändringarna, vilka risker de medför samt vad som kan göras för att hejda den negativa trenden. Alla slutsatser måste bygga på de senaste vetenskapliga rönen.

Fyra utvärderingar har gjorts: 1990, 1995, 2001 och i år. De är avsedda som underlag för politiska beslut och förhandlingar. I november kommer en sammanfattning av årets delrapporter.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är glad över att FN:s klimatpanel och Al Gore har fått fredspriset och anser att utmärkelsen är välförtjänt.

-Deras arbete är ett sätt att undvika framtida konflikter, säger han.

Källa: TT