UD rekommenderar svenska medborgare att hålla sig informerade i Libanon

Med anledning av senaste dygnets händelser i Libanon upprepar Utrikesdepartementet att sedan den 13 juli 2006 avråder man från alla resor till Libanon. Svenska medborgare som trots detta befinner sig i Libanon rekommenderas att se över de personliga säkerhetsarrangemangen och hålla sig noga informerade om utvecklingen. Sverige har ingen ambassad i Libanon.

http://www.regeringen.se/sb/d/1475

http://www.swedenabroad.com/Page____40132.aspx