Amnesty kritisk till fortsatta avvisningar

Trots att den grekiska mottagningen av asylsökande har fått mycket kritik i olika rapporter fortsätter svenska Migrationsverket med avvisningar av vuxna och familjer till Grekland. Enligt myndigheten är bristerna inte så allvarliga att avvisningarna borde stoppas.

Madelaine Seidlitz på svenska Amnesty är mycket kritisk till Migrationsverkets hållning och säger att Grekland sticker ut i behandlingen av asylsökande. Flyktingarna kan inte vara säkra på att få en ordentlig rättsprocess, de har sällan tillgång till en tolk eller advokat och i vissa fall riskerar de till och med fysisk tortyr. Ingen kan med säkerhet säga vad som händer med alla de asylsökande som väntar på sina beslut. Men det är enligt Amnesty bara ett fåtal som överhuvudtaget får beviljat skydd i Grekland.