Spelare och förebild för andra tjejer

17-åriga afghanska fotbollspelaren Humma Yakobi har vunnit kampen mot traditionerna och mot pappa för att spela fotboll. Nu är hon en av de mest framgångsrika spelarna i Rinkeby Tensta Internationella Idrotsklubb. Hon ägnar också mycket tid åt att träna andra tjejer. 

Humma har två gånger fått stipendium för sitt fotbollsengagemang och har sparat pengarna för att hjälpa föräldralösa barn i hemlandet Afghanistan: