Amnesty om jätterazzian mot människosmugglare

-Det är vi i EU som spelar flyktingarna i händerna på människosmugglare, anser svenska Amnestys jurist Madeleine Seidlitz. Så kommenterar hon gårdagens internationella tillslag mot människosmugglare, vilken resulterade i att ca. 100 personer greps i nio europeiska länder varav 13 i Sverige.Operation Bagdad är en av Europols största samordnade insatser och den första mot just människosmuggling. Sverige är ett av de länder som har tagit emot flest smugglade flyktingar i den här härvan. Det är många flyktingar som vittnar om att det är nästan omöjligt att ta sig till Europa på ett lagligt sätt från krigets Irak.