Provrörsbefruktning belönas med Nobelpris

Årets Nobelpris i medicin/fysiologi går till engelsmannen Robert Edwards. Robert Edwards får priset för att han skapat metoderna för provrörsbefruktning. Han arbetade med detta tillsammans med numera avlidne kollegan Patrick Steptoe.

1978 kom världens första provrörsbarn till världen tack vare Edwards banbrytande och omdiskuterade forskning.

Provrörsbefruktning, IVF eller in vitrofertilisering, innebär att ägg befruktas utanför kvinnans kropp. Därefter förs ett embryo in i kvinnans livmoder med syftet om det ska fastna där. Antingen kan ägget befruktas genom att det sammanförs med spermier som får tävla efter bästa förmåga, eller så injiceras en spermie med hjälp av en fin nål.

Ungefär fyra miljoner barn har kommit till efter IVF-behandling. Cirka 3 000 barn om året föds i Sverige på det här sättet.

Professor Edwards är 85 år gammal och är vid för dålig hälsa för att kunna kommentera, säger hans medarbetare till TT.

Varje Nobelpris från Nobelstiftelsen är även i år på 10 miljoner kronor.